Rektori Kosumi mori pjesë në Konferencën e Rektorëve të Universiteteve Publike në Kosovë

1 Korrik, 2019

Rektori i Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi ka marrë pjesë në Konferencën e Rektorëve të Universiteteve Publike në Kosovë.

Në këtë konferencë është biseduar për sfidat dhe problemet aktuale me të cilat përballen këto universitete. Në mbledhje u shqyrtuan tri pika të rendit të ditës; numri i studentëve që do të regjistrohen në vitin akademik 2019/2020, statutet e përkohshme të katër universiteteve dhe akreditimi institucional.

Sa i përket numrit të studentëve që do të regjistrohen në vitin akademik 2019/20, të pranishmit u pajtuan që t’i drejtohen me një kërkesë ministrit të Arsimit, që të lejohet regjistrimi i studentëve të komuniteteve pakicë dhe atyre jashtë Kosovës mbi numrin e përgjithshëm të lejuar sipas akreditimit. Kjo u vlerësua si masë e domosdoshme në mënyrë që të mos dëmtohen shumë programe studimore nëpër universitete, duke pasur parasysh se shumë prej kuotave për studentët e komuniteteve dhe atyre jashtë Kosovës nuk plotësohen.

Ndërsa sa i përket statuteve të përkohshme që kanë 4 nga 7 universitet publike, u dakorduan që të krijohet një grup i përbashkët për hartimin e tyre dhe procedimin sa më të shpejtë për miratim në Kuvendin e Kosovës. U vlerësua se statutet e përkohshme janë duke penguar zhvillimin e këtyre universiteteve, prandaj shtrohet nevoja që sa më shpejtë të miratohen statutet e përhershme.

Në mbledhje u diskutua edhe për shqetësimet në lidhje me rekomandimet e ekspertëve të jashtëm për disa universitete sa i përket akreditimit institucional.  Për këtë dhe çështje të tjera me rëndësi për universitet është biseduar të hënën edhe në një takim që rektorët kanë zhvilluar me ministrin e Arsimit.