Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin master

10 Dhjetor, 2018

Regjistrimi i semestrit dimëror  për vitin akademik 2018/2019 do të bëhet nga data 10 Dhjetor 2018 deri më 14.12.2018.

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregullt, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.