Raporti i komisionit të ankesave për regjistrimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2022/23 në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

28 Korrik, 2022

Raporti i komisionit per shqyrtimin e ankesa ne FSHK

Shkarko