Raport i Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2016

1 Gusht, 2016

 

Gjeni më poshtë:

  • Raportin e Komisionit Qendror për zgjidhjen e ankesave të kandidatëve, ndaj provimit pranues në UKZ për Afatin e Qershorit 2016 dhe
  • Rezultatet Përfundimtare të Provimit Pranues të studentëve për vitin akademik 2016/17 në Universitetin “Kadri Zeka” në Fakultetin Ekonomik sipas programeve: