Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

26 Shtator, 2019

Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 20192020 fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Shkarko