PËRFAQËSUESIT E DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS MBAJTËN LIGJËRATË NË UKZ

15 Qershor, 2022

Me qëllim të informimit të studentëve lidhur me funksionimin, organizimin dhe juridiksionin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Gjykatën Speciale në Hagë, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan,  para studentëve të Fakultetit Juridik është mbajtur ligjëratë nga Përfaqësuesit e DHSK-së.

Kjo ligjëratë ishte në bashkë organizim të Fakultetit Juridik të UKZ-së,  Organizatës YIHR si dhe organizatës partnere lokale, Vullnetarët e Qytetit.

Përfaqësuesit e DHSK-së, njoftuan studentët lidhur me çështje juridike, me mandatin e Dhomave të Specializuara të Kosovës për sigurimin e procedurave të sigurta, të paanshme, të pavarura, të drejta dhe efikase.  Penalistët e kësaj ligjërate,  Z. Paul Landers, z. Micheal Dolye si dhe përfaqësuesit tjerë, shpjeguan se si Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovës janë pjesë e sistemit gjyqësor tё Kosovës.

Ndërkaq, në kuadër të kësaj ligjërate u diskutua detaisht rreth njohjes së procesit të formimit të dhomave, mandatin  e juridiksionin e përcaktuar, konkretisht për krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovës.

Ligjërata pati karakter interaktiv në të cilin studentët dhe stafi i këtij fakulteti u inkuadruan me pyetje dhe diskutim, ndërsa ideja e kësaj ligjërate ishte që të hiqen dilemat dhe informatat e pasakta për dhomat e specializuara.