Parlamenti Gjerman (Bundestagu) ofron programin e titulluar „Bursa Ndërkombëtare e Parlamentit (IPS)“

7 Qershor, 2016

Parlamenti Gjerman (Bundestagu) ofron programin e titulluar „Bursa Ndërkombëtare e Parlamentit (IPS)“, në kuadër të të cilit të rinjëve nga e gjiuthë bota ofrohet mundësia që të njihen për së afërmi me punën e Parlamentit Gjerman. Edhe këtë vit, kandidateve dhe kandidatëve nga Kosova do t’u jepet mundësia të fitojnë një nga bursat e lakmuara për për këtë program.

Përkitazi me këtë, mund të gjeni informacionet shtesë në atachmentet e mëposhtme.