Paraqitja e provimeve– Afati i Prillit 2020/2021 – Niveli Master

21 Prill, 2021

Njoftohen studentët e nivelit Master – Programi E – Qeverisja  dhe  Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike se paraqitja e provimeve për afatin e Prillit  2020/2021 fillon nga data 21.04.2021 deri më datën 23.04.2021 ora 23:59.

Në këtë afat më së shumti mund të paraqiten 2 provime.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 23.04.2021 ora 23:59.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Suksese!