Njoftim – Ushtrimet në lëndën E drejta biznesore

26 Dhjetor, 2017

Njoftohen studentët  e vitit te pare, Fakultetit  Ekonomik që më datë  27.12.2017 ushtrimet në lëndën E drejta biznesore mbahen sipas kësaj renditje:

Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet nga ora 09:00-09:45- salla B02

Drejtimi Menaxhment , Informatik dhe Marketing nga ora 09:45-10:30- salla B02

 

Ass. Detrina Alishani