Njoftim – Provimi nga lenda NDERMARRESIA

5 Shtator, 2018

Provimi nga lenda e NDERMARRESI-së, per te dy grupet, do te mbahet me daten 25.09.2018. Ora 13.00,salLa definohet para fillimit te mbajtjes se provimit.

Profesori i lendes,
Fehmi Azemi