Njoftim – Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

13 Nëntor, 2017
Njoftohen  studentët e Fakultetit Juridik, se provimet në lëndët:E drejtë e punës ,e drejtë administrative (pjesa e posaçme) dhe procedura administrative,mbahen me datë 16 Nëntor 2017,ora 16.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA