Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit

29 Mars, 2017

Në bazë të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-149, si dhe nenit 22 pika 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, njoftojmë të gjithë të interesuarit se afati për aplikim për vendet e lira të punës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan, zgjatet  për 7 ditë, gjegjësisht deri me datën 05.04.2017.

 Vendet e punës  për të cilat zgjatet afati për aplikim janë:

  1. Udhëheqës i Prokurimit – RN00001674, (1 punonjës);
  2. Menaxher i Personelit – RN00001675, (1 punonjës);
  3. Zyrtar Certifikues – RN00001673, (1 punonjës);

 

Zgjatje e afatit te konkursit

Shkarko