Njoftim për zgjatje të afatit për aplikim në studimet Master

22 Shtator, 2022

Bazuar ne kërkesën e Parlamentit Studentor te UKZ-se për vazhdimin e afatit te aplikimit ne studimet master, Menaxhmenti i Universitetit ka vendosur qe te zgjasë afatin  deri  me  date 30 shtator  2022.

  • Detajet lidhur  me  kohen  e  mbajtjes  se provimit  pranues  do  te  shpallen  ne  ueb  faqen  e Universitetit te hënën me date 03.10.2022
  • Provimi pranues do te mbahet ditën e marte me date 04.10.2022
  • Shpallja e  rezultateve  preliminare  te  provimit  pranues  do  te  publikohet  ne  ueb  faqen  e Universitetit me date 05.10.2022
  • Kandidatet te cilët nuk janë pranuar mund te paraqesin ankese ne shërbimin përkatës me date 06-07.10.2022
  • Shqyrtimi i ankesave nga komisionet e programeve përkatëse do te behet me date 10.10.2022
  • Rezultatet përfundimtare pas ankesave do te publikohen me date 11.10.2022

Regjistrimi i kandidateve te pranuar ne studimet Master do te behet sipas këtij orari ne zyrën e IT-se.

  • Për programet  e Fakultetit te Edukimit, me date  12.10.2022 nga ora 9.00 -11:00 dhe 13:00-15:00.
  • Për Fakultetin Juridik, me date 12.10.2022 nga ora 9:00-11:00 dhe 13:00-15:00
  • Për programet e Fakultetit te Shkencave  Kompjuterike,  me date  13.10.2022 nga  ora 9:00-11:00 dhe 13:00 – 15:00.

Me respekt,

Menaxhmenti  i Universitetit  Publik  “Kadri Zeka” Gjilan

 

Njoftim për vazhdim të afatit për aplikim në studimet Master