Njoftim për transfer të notave për studentët e transferuar në programin menaxhment

24 Tetor, 2018

Per t’u njoftuar lidhur me menyren e transferimit te notave pas kalimit ne programin e ri menaxhment shikoni manualin duke klikuar këtu