Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave

26 Nëntor, 2021

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master, të cilët janë pranuar në vitin akademik 2021/2022, se mund t’i marrin Id kartelat në zyrën e shërbimit të studentëve.
Tërheqja e ID-Kartelave mund të bëhet nga dita e Marte 30 Nëntor 2021

Me respekt,
Zyra e TI-së