Njoftim për studentët që përcjellin ligjëratat në lëndën Tregjet dhe Institucionet Financiare

20 Dhjetor, 2019

Me datë 21 dhjetor 2019 duke filluar në ora 16:45 Salla A34 do të mbahet zëvendësimi i orëve për datën 19 nëntor 2019. Pjesëmarrja është e obligueshme.”

Dr. Gëzim Tosuni