Njoftim për studentët e interesuar të studiojnë në Francë

19 Dhjetor, 2019
Për të gjithë studentët e interesuar për vazhdim të studimeve bachelor në Francë, është një afat i provimit TCF DAP (i obligueshëm) për regjistrim në Universitetet franceze.
Afat i fundit për regjistrim në provim është 20 dhjetor dhe mbahet në Aleancën franceze në Prishtinë.