Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin Publik “Kadri Zeka”

18 Qershor, 2018

Njoftohen studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, në Afatin e Janarit 2018 se mund të bëjnë  tërheqjen e diplomave.

Studenti është i obliguar që në zyren për diploma t’a dorëzoj: Raportin për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe Fletëpagesën e diplomës.

 

 

Zyra për Diploma.