Njoftim për studentët e diplomuar në Afatin e Janarit 2020 të Fakultetit të Edukimit

1 Qershor, 2020

Njoftohen studentët e diplomuar në Afatin e Janarit 2020 të Fakultetit të Edukimit pranë UKZ që nga data 02.06.2020 të lajmërohen në Zyrën e Administratës së F.Edukimit në mënyrë që të bëjnë inicimin e procesit të paisjes me diplomë dhe dokumente tjera përcjellëse fizike.