Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU

13 Janar, 2021

Kërkohet nga të gjithë studentët që deri me tani ende nuk e kanë kryer regjistrimin e lëndëve në SMU (si obligative ashtu edhe zgjedhore), që këtë ta bëjnë  me datë 14.01.2021 nga ora 9:00 – 16:00