Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU

23 Tetor, 2020

Kërkohet nga të gjithë studentët që deri me tani ende nuk e kane kryer regjistrimin e lëndëve në SMU (si obligative ashtu edhe zgjedhore), që këtë ta bëjnë sa me parë, e më se voni deri të dielën, datë 25.10.2020.