Njoftim për regjistrim të kërkesave për transferim të notave në SEMS

30 Dhjetor, 2015

Njoftojme studentet e transferuar qe mund ti ndryshojne, modifikojne ose fshijnë kerkesat per transferim te notave nese kane bere ndonje gabim.

Kërkesat mund te modifikohen ose fshihen vetem nese akoma nuk jane aprovuar.

 

Zyra e IT-së