Njoftim për provimin Analizë Statistikore

14 Korrik, 2020

Njoftohen studentët që provimi nga lënda Analizë Statistikore, i paraparë të mbahet të mërkurën,
dt.15.07.2020, ora 12:00, do të mbahet të njëjtën ditë por me fillim në ora 14:00.

 

Profesori i lëndës
Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi