Njoftim për provimi në lënden Gjuhë Gjermane II

22 Prill, 2021

Provimi në lënden Gjuhë Gjermane II në Fakultetin Juridik do të mbahet më datë:27.04.2021 në ora 13:00