Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD

18 Shkurt, 2020

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi QLSHD  se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2019/2020 mund te behet nga data 18.02.2020 deri më datën 21.02.2020 ora 15:30.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 21.02.2020 ora 15:30.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.