Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD

2 Shtator, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi QLSHD  se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2018/2019 fillon nga data 02.09.2019 deri më datën 08.09.2019.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 09.09.2019 deri me 30.09.2019

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 08.09.2019 ora 15:30.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.