Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD

6 Mars, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi QLSHD  se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit  2018/2019 fillon nga data 07.03.2019 deri më datën 08.03.2019.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 09.03.2019 deri me 23.03.2019

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 08.03.2019 ora 16:00.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Ligjeratat fillojnë nga data 18 Mars 2019

Master QLSHD Gjilan – Orari i Provimeve Janar 2019

Master QLSHD Pejë – Orari i Provimeve Janar 2019

 

Suksese në Provime!