Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja

11 Mars, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E–qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2018/2019 fillon nga data 11.03.2019 deri më datën 15.03.2019 deri ne ora 15:30.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 16.03.2019 deri më datën 25.03.2019

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

 

Suksese në Provime!