Njoftim për orarin e ligjeratave për lëndët e prof. Flamur Hyseni

19 Tetor, 2018

Ligjeratat për lëndët e poshtëshënuara mbahen të shtunën më 20.10.2018.

  1. Metodologjia e shkrimit ligjor (viti 4),
    10:00-11:30, Salla A26
  2. Administrimi lokal (viti 2),
    Gr.1, 11:30-13:00, Salla A26
    Gr.2, 13:00-14:30, Salla A26

Dekani i Fakultetit Juridik,
Sadik Haxhiu.