Njoftim për mundësi punësimi në BKT

15 Maj, 2018

Bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit mes Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan dhe Bankës Kombëtare Tregtare, aktualisht BKT ka hapur konkurs për punë, andaj inkurajon studentët e UKZ-së që të jenë pjesë e konkursit të shpallur.

Mundësi punësimi kanë studentët aktual si dhe ata te cilët kane përfunduar studimet Bachelor apo Master.

Këtu keni linkun për aplikim:

https://cv.bkt.com.al/candidate/job_search#

Të gjithë të interesuarit që aplikojnë në këtë konkurs, duhet ta përshijnë në email (CC) zyrtarin e UKZ për punë praktike, Ass. MSc. Lulzim Rashiti, email: [email protected] .