Njoftim për mbrojtjen e punimeve të diplomës

10 Tetor, 2017

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit (Fillor & Parashkollor) se orari për mbrojtjen e punimeve të diplomës, për afatin e
Shtatorit 2017, është paraqitur në tabelën e mëposhtme. Kërkojmë nga studentët që t’i përmbahen orarit të poshtëshënuar.
Profesorët e theksuar me ngjyrë të kaltër janë mentorët e kandidatëve në tema të diplomës.

Shkarko