Njoftim për Konferencën e Dytë Ndërkombëtare “Ide të zgjuar dhe një koncept i ri i rigjenerimit ekonomik në Evropë” – SINCERE

15 Mars, 2018

Të nderuar,

Ju njoftojmë se Konferenca e 2 Ndërkombëtare mbi “Ide të zgjuar dhe një koncept të ri të rigjenerimit ekonomik në Evropë” – SINCERE organizuar nga Universiteti i Dubrovnikut, Departamenti i Ekonomisë dhe Ekonomisë së Biznesit. Konferenca do të zhvillohet në Dubrovnik, Kroaci, nga 25 deri më 27 tetor 2018.

Tema e konferencës së dytë SINCERE është “Efektet socio-ekonomike të transformimit digjital”. Ajo synon të adresojë transformimin digjital të ekonomive evropiane. Bota në të cilën jetojmë gjithnjë e më shumë po digjitalizohet. Teknologjitë e reja po ndryshojnë shoqëritë tona, kulturën dhe jetën e përditshme. Mbi të gjitha, ata revolucionarizojnë mënyrën se si funksionojnë ekonomitë tona. Produktet dhe shërbimet e nesërme do të jenë dixhitale dhe potencial i madh i rritjes do të mishërohet në to. Rruga për të shfrytëzuar këtë potencial fillon sot dhe kërkon rivendosjen e politikës ekonomike që ne e dinim.

Duke sjellë së bashku akademikë të shquar, krijues të politikave dhe hulumtues nga disa vende evropiane, Konferenca do të ofrojë gjetje të reja kërkimore mbi efektet socio-ekonomike të transformimit digjital dhe përvojat më të fundit të politikave. Ai do të vlerësojë potencialin për një valë të re të zhvillimit industrial në këto vende dhe do të lehtësojë transferimin e njohurive ndërmjet vendeve më të avancuara në këtë proces dhe homologëve të tyre që kanë mbetur prapa.

Për regjistrim dhe paraqitje abstrakte, lutemi ndiqni këtë link.

http://www.sincere.hr/submission/index.php/sincere/sincere/user/account

Për të gjitha informacionet e tjera, vizitoni faqen www.sincere.hr ose shkarko Call for papers.

Shkarko