Njoftim për kohën e mbajtjes së provimit në lënden Marketingu Industrial

26 Shtator, 2019

Njoftohen studentët e departamentit Marketing se provimi nga lënda Marketingu Industrial shtyhet për datën 28.09.2019 në ora 12:00, salla B01″

Profesori i lendes, Fehmi Azemi