Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020

3 Tetor, 2019

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2019/2020 se fotografimi për ID-kartelë do të bëhet si vijon:

  1. Fakulteti i Edukimit; Programi: Fillor dhe Parashkollor, më 04-10-2019 nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00
  2. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, më 04-10-2019, nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00
  3. Fakulteti Ekonomik; Programi: Banka, Financa dhe Kontabilitet & Menaxhment, më 04-10-2019, nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00
  4. Fakulteti i Shkencave Aplikative; Programi: Matematikë Arsimore; më 05-10-2019
  5. Fakulteti Juridik; më 05-10-2019, nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:0

Studentët të cilët nuk e respektojnë këtë orar humbin të drejten e studimit për vitin akademik 2019/2020.

Studentët e pranuar Lugina e Presheves duhet të paguajnë semestrin e parë dhe me vete duhet të kenë fletëpagesën të cilën mund ta shkarkoni këtu

Studentët me vete duhet të kenë vetëm letërnjoftimin.

Fotografimi bëhet në Zyren e TI-së.