Njoftim nga Prof. Shkumbin Misini

8 Shtator, 2019
Te nderuar Student/e,
JU informoj qe provimet e lendeve: Analiza Ekonomike e se Drejtes, E Drejta e Konkurrences, Konsumi dhe e Drejta e Konsumatoreve do te mbahen me daten: 10.10.2019, ora 16:00, salla A01 ose A 02.
 Prof. Dr. Shkumbin Misini