Njoftim nga Prof. Naim Mustafa

23 Shtator, 2018

 Njoftohen studentët e vitit të dytë të programeve të studimit: Banka, Financa dhe Kontabilitet, Menaxhment dhe Marketing,  

se me kërkesë të studentëve provimi nga lëndët: Menaxhimi i BVM-ve si dhe BVM dhe Ndërmarrësia, 

shtyhet për datën 26.09.2018 me fillim në ora 12:00.