Njoftim nga Prof. Merita Muharremi

7 Shkurt, 2022
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimi në lëndën: Procedurë Civile do të
mbahet me datën 10 shkurt  (e enjte), nga ora 11:00.