Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

15 Mars, 2018
Lajmrohen studentet e vitit te dytë, të tretë dhe të katërtë,të Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan,se në fillim të muajit PRILL do te i  nenshtrohën kollokviumit të parë siç vijon:
l.Me datë 3.o4.2018,mbahët kollokviumi në lëndët:Gjyqësi kushtetuese dhe e drejtë kushtetuese pozitive.
II.Me datë 5 o4.,2018,mbahët kollokviumi në lëndët:Procedurë administrative dhe e drejtë administrative (pjesa e posaçme).
Profesori i departamentit kushtetues-administrativ:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA