Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

3 Mars, 2018
Lajmrohen studentet e studimeve pasdiplomike-Qeverisja Lokale dhe Shoqeria Demokratike te Fakultetit Juridik te UKZ_Gjilan,U.Prizrenit dhe te UNHZ Peje, te cilet me date 2 Mars 2018,Ju kan   nenshtruar provimit,ne lenden:Hartimi i akteve nenligjore si dhe komunikimi permes shkeresave dhe parashtresave ne administraten lokale, se me daten 5 Mars 2018,ora-11,do te mbahen konsultimet.

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA