Njoftim- Nga Prof.Fejzulla Berisha

6 Janar, 2018
Njoftohën studentet e vitit te parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan, të cilët i ndëgjojnë  leksionet-ligjeratat në lëndën:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën,se kollokviumi i dytë për lëndën përkatëse i cili do të mbahët me datën 9.Janar  2018.Studentet të përmbahën  orarit si në vijim:
Grupi A-  ora  11-12,vijojnë mbajtjën e kollokfiumit,  emrat e te cilëve  fillojnë me shkronjat: A,B,C,ç D,Dh.E,F,G dhe Gj.
Grupi B- ora 13-14,vijojnë mbajtjën e kollokfiumit,emrat e të cilëve  fillojnë me shkronjat:K.L.LL,M,N,O
P Q,R,RR,S,SH,T,TH,U,V,X,XH,Y,Z dhe  ZH.