Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

6 Dhjetor, 2020

Lajmrohën studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-së Gjilan,se konsultimet lidhur me kollokviumin I,në lëndën:T dhe P Parlamentare, do të mbahën ditën e hënë datë 7 Dhjetor 2020,ora 14,në lokalet e UKZ-Gjilan.

Ndersa ligjeratat   e radhës online mbahën sipas orarit përkatës!
Me respekt Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha