Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

2 Tetor, 2019
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan viti akademik  2019/2020,të cilët i  ndëgjojnë  leksionet-ligjeratat në lëndën:Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën se orari i mbajtjës së leksioneve-ligjeratave për ditën e hënë është si në vijim:
Grupi I.  ora 10.30-13,emrat e të cilëve fillojnë me shkronjat: A,B,C,Ç,D,Dh,E dhe F.
Grupi II.ora 13-15.30.emrat e te cileve fillojnë me shkronjat:G,Gj,K.L.LL,M,N,O,P,Q,R,RR,S,SH,T,TH,U,V,X,XH,Y,Z dhe  ZH.
Vrejtje:Studentet janë të obliguar të ipërmbahën orarit përkatës!
Me respekt:Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA