Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

1 Maj, 2019
Njoftohën studentet e Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,se kollokviumi i dytë për studentet e vitit të dytë,tretë dhe katërt do të mbahën sipas këtij orari:
1.E drejtë administrative (Pjesa e posaçme),datë 20. 05.2019.
2.E drejtë kushtetuese pozitive,datë 20.05.2019.
3.E drejtë e punës,datë 22.05.2019,
4.Gjyqësi kushtetuese,datë 22.05.2019.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA