Njoftim nga Prof. Fejzulla BERISHA

1 Mars, 2019
Njoftohën studentet e vitit te IV,moduli kushtetues-administrativ  F.Juridik të UKZ-Gjilan,se lendët:E drejtë kushtetuese pozitive dhe e drejtë administrative (pjesa e posaçme),do të mbahën çdo të henë:
1.E drejtë kushtetuese pozitive ora 10,
2.E drejtë administrative (pjesa e posaçme) ora 13.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA