Njoftim nga prof. Fejzulla Berisha

11 Janar, 2019
Lajmrohën studentet e Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,,te cilët me  datë 8 Janar  2019,ju kan nënshtruar kollokviumit të dyte,në lëndën:Fillet e se drejtës/Hyrje në të drejtën  se me datën 14 Janar 2019,ora 11-do mbahën konsultimet.
Me respekt,Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA