Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

9 Janar, 2019
Lajmrohën studentet e Fakultetit Ekonomik të UKZ-Gjilan,,te cilët me  datë 9 Janar  2019,ju kan nënshtruar kollokviumit të dyte,në lëndën:E drejtë biznesore,se me datën 10 Janar 2019 mbahën konsultimet.
Departamenti i MARKETIMGUT,ora 12.
Departamenti   BANKE,FINANCA dhe KONTABILITET,,ora 12.30.
Departamenti MENAXHMENT, ora13.
Me respekt,Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA