Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka

19 Shkurt, 2019

Lajmrohën studentët e Fakultetit Juridik, se në lëndët E drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Organizatat Ndërkombëtare,  E Drejta Ndërkombëtare Publike, E Drejta Ndërkomëbtare Private dhe E Drejta e Unionit Evropian janë hedhur notat e afatit të Janarit 2019. Studentët që mund të kenë ndonjë problem eventual duhet të lajmërohen brenda afatit të përcaktuar kohorë në emailat në vijim:

[email protected] dhe

[email protected]

Suksese