Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Nexhat Shkodra

12 Qershor, 2021

Njoftim për rezultatet e lendes Mikroekonomia
Drejtimet: Menaxhim dhe Ndërmarrësi; Menaxhment
Afati: qershor, 2021
Profesor: Prof. Ass. Dr. Nexhat Shkodra
Për shkak të rezultateve jo të kënaqëm në provim të mbajtur me datën 10.06.2021 (Mikroekonomia),
të gjithë studentet që ju keni nënshtruar provimit me shkrim mund t’ju nënshtroheni provimit me
goje.
Konsultimet mbahen të hënën (14.06.2021) në ora 13:00, ku keni të drejtë me pa testin (piket), dhe
mundeni me u pyet.
Me respekt,
Nexhat Shkodra