Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Fejzulla Berisha

24 Qershor, 2020

Njoftohen studentet  e vitit te pare  të Fakultetit Ekonomik  në lëndën E drejta biznesore-te prof.dr. Fejzulla Berisha ,se provimi mbahet më datë 26.06.2020 (drejtmi Banka financa dhe kontabilitet, menaxhment dhe Marketing), duke filluar ngaora 09:00 salla B11.

 

Profesori I lëndes

Prof.Ass.Dr.Fejzulla Berisha