Njoftim nga  lënda:Hyrje në të drejtën/Fillet e së drejtës.

8 Janar, 2020

Njoftohën studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan, te cilët i  ndegjojnë leksionet-ligjeratat në lendën: Hyrje në të drejtën/Fillet e së drejtës dhe të cilët kan bërë mbrojtjën e seminareve/prezantimeve,që deri me datë 10 Janar  2020,të i dërgojnë seminarët përkatëse,në e-mail adresën: [email protected],ndersa në mënyrë fizike,me datë 13 Janar 2020,kur dhe është ligjerata e fundit,për semestrin përkatës!

 

Me respekt:Pedagogu i lëndës:

 

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA